Naši partneri

Partneri smo sa nekim od vodećih globalnih konsultantskih organizacija.

ZAJEDNO POSTIŽEMO VRHUNSKE REZULTATE

TMI je jedna od vodećih globalnih organizacija za pružanje konsalting i trening usluga. Njihovi konsultanti i vođe programa rade sa kompanijama širom sveta pružajući inovativna rešenja prilagođena klijentu koja inspirišu i omogućavaju visoke rezultate. Preko 400 sertifikovanih trenera i konsultanata u preko 40 zemalja u svetu vode TMI programe na 22 jezika. TMI nudi raznovrsne obuke u oblasti poboljšanja performansi, liderstva i pružanja usluga.

TACK International je vodeći pružalac globalnih razvojnih rešenja u oblasti prodaje, upravljanja prodajom, liderstva i rukovođenja. TACK nudi izbor od 22 otvorena i "in-house" treninga iz oblasti prodaje na 35 jezika i u 45 zemalja.

Panoramic Feedback je online instrument za ispitivanje povratne informacije ’360 stepeni’ koji omogućava osobi da stekne detaljan uvid u svoje kompetencije i veštine. Sistem pruža pregledne individualne i sumarne izveštaje i dostupan je na više od 50 jezika. Ovaj sistem može biti važan deo procene i razvoja zaposlenih.

Thomas International je svetski lider u kreiranju instrumenata za procenu kandidata. Instrumenti procene dostupni su na 56 jezika u preko 60 zemalja i koristi ih oko 32.000 kompanija u svetu. Thomas instrumenti zasnovani su na DISC teoriji koja omogućava bolje razumevanje ličnosti i efektivno upravljanje ljudima.

Career Star Group je internacionalni savez vodećih svetskih kompanija koje se bave pružanjem usluga vezanih za pomoć u promeni karijere ("outplacement"). Grupa se konstantno prilagođava i unapređuje svoj pristup kako bi osigurala vodeću poziciju na tržištu bez obzira na geografiju. Sarađuje sa 60% kompanija sa liste "Fortune 500", sa 75% od FTSE 100 kompanija, kao i sa mnogim vladinim i organizacijama iz oblasti javnog sektora.

DNLA alati za procenu potencijala zaposlenih uz pomoć empirijski zasnovanih faktora profesionalne uspešnosti razvijeni su na institutu Maks Plank u Nemačkoj na osnovu naučno potvrđene metodologije, a prilagođeni za potrebe biznisa od strane HR profesionalaca.

InspireOne je kompanija koja se bavi HR konsaltingom i treninzima, a koja koristi široki repertoar metodologija koje su zasnovane na istraživanjima i validirane na internacionalnom nivou kako bi klijentima pružila prilagođena rešenja u domenu razvoja ljudi koja su zasnovana na savremenim tehnologijama (online platforme, mobilne aplikacije, itd.).

 
divider