Naši brendovi

Gi Group pruža usluge u Srbiji pod sledećim brendovima.

GI GROUP BRENDOVI U SRBIJI

HR konsalting & razvoj zaposlenih

OD&M Consulting je jedinstvena mešavina inovativnih, fleksibilnih i pouzdanih globalnih rešenja kombinovanih sa lokalnom ekspertizom. Naša konkurentnost leži u pouzdanoj i dokazanoj sposobnosti da brzo i efektivno odgovorimo na promenljive zahteve u sferi upravljanja ljudskim kapitalom. Cilj kompanije OD&M Consulting je da podrži organizacije u upravljanju njihovim ljudima i korišćenju njihovih potencijala, uz pomoć inovativnih HR proizvoda zasnovanih na istraživanjima, kao i konsultantskim i trening uslugama.

Regrutacija i selekcija

Wyser pruža usluge regrutovanja i selektovanja kandidata za potrebe trajnog zapošljavanja. Primenom dugogodišnjeg iskustva u osmišljavanju i vođenju uspešnih kampanja regrutacije, kao i dokazanih metoda selekcije kandidata, omogućavamo našim klijentima najviši nivo usluga regrutacije i selekcije.

Privremeno zapošljavanje

Gi Group Staffing Solutions pruža usluge u domenu privremenog zapošljavanja i administracije, čime je našim klijentima omogućeno da se fokusiraju na strateška pitanja upravljanja kvalitetom kada su zaposleni u pitanju. Preuzimamo ulogu poslodavca kako bismo omogućili kompanijama da smanje svoje administrativne troškove i da posluju unutar pravnih okvira.

 
divider