Gi Group

Jedna od vodećih svetskih kompanija koja pruža usluge u oblasti razvoja tržišta rada.

GI GROUP U SVETU

Gi Group posluje u oblasti privremenog i trajnog zapošljavanja, regrutacije i selekcije, HR konsaltinga i treninga, kao i u različitim oblastima srodnih usluga. Zahvaljujući svojoj direktnoj prisutnosti, kao i strateškim partnerstvima, grupa posluje u preko 30 zemalja u Evropi, Aziji i Americi.

U mogućnosti smo da pružimo usluge različitim vrstama klijenata, a naša grupa razvila je ekspertizu vezanu za velike multinacionalne organizacije za koje je implementirala globalna rešenja kroz svoje specijalizovane sektore i posvećene lokalne i internacionalne timove.

Rangirani smo globalno kao jedna od najvećih kompanija koja pruža usluge zapošljavanja od strane kompanije Staffing Industry Analysts, a grupa je takođe Globalni korporativni član CIETT – međunarodne konfederacije privatnih agencija za zapošljavanje.

Misija

Želimo da kroz naše usluge doprinesemo, kao ključni igrač na globalnom planu, razvoju tržišta rada i edukaciji vezanoj za ličnu i društvenu vrednost rada.


Za više informacija posetite www.gigroup.com.

 
divider