Centri procene & razvojni centri

Naše usluge centara procene i razvojnih centara pružamo vam pod brendom OD&M Consulting.

SVEOBUHVATAN UVID U BIHEJVIORALNE KOMPETENCIJE

Centar procene

Centar procene je metodologija koja pruža sveobuhvatniji pristup procesu selekcije. Ona obuhvata skupinu metoda selekcije koje se primenjuju koncentrisano u trajanju od 1 ili 2 dana. Ovakav program može da se sastoji iz sledećih tehnika:

  • Testovi ličnosti
  • Grupne vežbe
  • Prezentacije studije slučaja
  • Igranje uloga
  • "In-basket" vežbe
  • Intervju zasnovan na kompetencijama

Lične karakteristike i bihejvioralne kompetencije procenjivane kroz ove tehnike evaluirane su od strane obučenih procenjivača. Fokus centra procene je na ponašanju. Vežbe se koriste da ’uhvate’ i simuliraju ključne dimenzije datog posla jer se pretpostavlja da ponašanje osobe tokom simulacija predviđa ponašanje te osobe na budućem poslu.

Pored toga što centri procene pružaju dobru priliku da se stekne uvid o tome u kojoj meri se kandidat uklapa u kulturu organizacije, oni takođe pružaju mogućnost kandidatima da iskuse datu organizaciju i njene vrednosti kako bi mogli i sami da procene da li bi se dobro uklopili u takvo okruženje. Uz pomoć dobro sprovedenog centra procene može se napraviti bolje predviđanje budućih performansi i napredovanja kandidata nego što je to moguće samo na osnovu intervjua. Naši konsultanti pomoći će vam tokom ovog procesa da definišete relevantne kompetencije za dati posao i razviće set instrumenata za vaše specifične potrebe. Možemo sprovesti celokupan centar procene za vas i pružiti vam sveobuhvatne izveštaje koji će vam pomoći da izaberete kandidate koji se uklapaju u vašu organizacijsku kulturu.

Razvojni centri

Razvojni centri sačinjeni su od sličnih aktivnosti kao i centri procene, sa tom razlikom što učesnici ovde nisu u situaciji da mogu da "prođu ili otpadnu" iz procesa. Razvojni centri koriste se za dijagnostifikovanje potreba za treningom i razvojem pojedinaca, naročito onih koji se nalaze na rukovodećim/supervizorskim pozicijama, kao opšti alat za napredovanje, ili da se procene posebne potrebe onih zaposlenih koji mogu biti identifikovani kao potencijalni talenti.

Razvojni centri pružaju korisne informacije koje nisu dostupne kroz druge procese. Međutim, ove rezultate treba uvek koristiti u kombinaciji sa podacima prikupljenim kroz druge izvore.

Za više informacija posetite OD&M Consulting.

 
divider